Ремонт на спирачна система

Ремонт на спирачна система

Спирачната уредба намалява скоростта на автомобила или го спира напълно според желанието на водача.

Всеки автомобил има най-малко две спирачни уредби. Главната спирачна уредба се задейства чрез спирачния педал и действува на всички колела. Чрез нея се намалява скоростта или се спира автомобилът. Допълнителната спирачна уредба се задейства чрез ръчка и действува само на задните колела или на карданния вал и обикновено се нарича паркова (ръчна) спирачка. Тя се използува да осигури неподвижност на паркиран автомобил, както и при потеглянето му по нагорнище. Действието на спирачната уредба става чрез триене на спирачните челюсти към спирачните дискове или спирачните барабани. Спирачната сила от спирачния педал се предава до спирачните дискове (барабани) чрез хидравлична сила, от хидравлична система: главен спирачен цилиндър, тръбопроводи и работни цилиндри. За да се осигури надежност на спиране, дори при спукване на някой тръбопровод, колелата са снабдени две по две с независими тръбопроводи. Обикновено се свръзват с един тръбопровод предно ляво и задно дясно колело и с друг тръбопровод предно дясно и задно ляво колело. При някои автомобили с отделен тръбопровод са свързани предните, а с друг задните колела. За по-ефективно спиране спирачната сила се усилва от вакуумен усилвател.
При по-големите товарни автомобили и автобусите, работният флуид в спирачната уредба е сгъстен въздух. Спирачният педал играе само командна роля.

Автосервиз "В Плюс Три"

Мобилен: +359 895 333 559 
Email: info[at]vplus3.com

Работно време

Понеделник - Петък: 9:00-18:00 ч.