Основен ремонт на двигател

Основен ремонт на двигател

Не може да има съвместна работа на метални части при високи температури и налягания, ако няма добро смазване.

Мазането се извършва от висококачествено масло, което се подава под налягане от помпа към триещите се части. Освен мазане на частите, маслото извършва и тяхното охлаждане. За нормалната работа на мазителната система се следи по специална лампа или манометър, разположени на арматурното табло. При включване на контактния ключ тази лампа светва с червен цвят. След като двигателят заработи нормално тя трябва да загасне. Ако това не стане двигателят трябва незабавно да се загаси и да се търси причината - най-често липса на масло.

Охлаждане на двигателя. При работата на двигателя се отделя много топлина, затова е необходимо той да се охлажда.
Охладителната система се състои от:
1.Радиатор
2.Водна риза
3.Вентилатор
4.Водна помпа
Водата във водната риза отнема топлината от най-нагретите детайли, водната помпа прекарва нагрятата вода през радиатора, където тя се охлажда от преминаващия въздух, който се засмуква от вентилаторната перка. Вместо вода в съвременните автомобили се използват специални незамръзващи течности-антифризи.

Автосервиз "В Плюс Три"

Мобилен: +359 895 333 559 
Email: info[at]vplus3.com

Работно време

Понеделник - Петък: 9:00-18:00 ч.